Dlaczego Polskie prawo przegrywa walkę z okaleczaniem oraz alienacją naszych dzieci ?


W naszym kraju coraz częściej nawet samo społeczeństwo podejmuje walkę z oprawcami naszych małych bezbronnych dzieci…    Jednak należy pamiętać ze ta przemoc to nie wyłącznie tylko … przykładowo zjawisko Pedofilii , na którym skupiają się coraz wyraźniej w ostatnich latach dziennikarze śledczy i zorganizowane grupy które tropią tych oprawców. 
Jednak pedofilia , to bardzo jednostkowy problem przemocy , fakt plugawej i okrutnej.. Jest jednak zjawisko i oprawcy którzy masowo okaleczają bezbronne dzieci,  a sam problem przerósł wszelkie założenia społeczne wpisane jako patologia rodzinna.
 
Polska to kraj w którym ten problem prawdziwej patologi rodzinnej okrutnie okaleczającej nasze bezbronne dzieci jest szczególnie widoczny i właściwie bezkarny !!!
Jest to bardzo poważny problem którym powinno się szybko i zdecydowanie zająć dziennikarstwo śledcze, którzy od wielu lat skupiają się wyłącznie na takich sytuacjach jak pedofilia, czy brutalne pobicia morderstwa dzieci, pozostawiając ten coraz właśnie masowo krzywdzący dzieci problem w ukryciu… 
Być może jest to celowe działanie zaplanowane odgórnie…. ponieważ ta specyficzna patologia przemocy oznacza bardzo obszerny i wysoce dochodowy biznes.
Biznes utrzymujący stałą pracę komorników, kuratorów sądowych prawników sędziów itd… Dlaczego ??? —- ponieważ ten specyficzny przejaw patologi rodzinnej ma w sobie to , iż zawsze z jednej sprawy sądowej w której okaleczane jest dziecko, w niedługim czasie powstaje nawet dziesiątki innych które nagle stają się widoczne chociaż są bardzo niewygodne dla prowadzących je często ”brudnych prokuratorów i sędziów”
Ta sytuacja w Polsce dotycząca brutalnie krzywdzących swoje własne małoletnie dziecko  rodziców, tyle że nie w odosobnionych jak ”pedofilia”,  lecz w skali setek a może i tysięcy dzieci – czyli moim osobistym zdaniem jawnie dopuszczanego w Polsce terroru i terroryzmu krzywdzącego nasze bezbronne dzieci //// Uprowadzeniem Rodzicielskim /// , izolacją [alienowaniem dziecka] i tym wszystkim , całym koszmarem który dotyka takie dziecko z rąk tych ohydnych przestępców po porwaniu i odizolowaniu dziecka.
 
 
Tak samo jak z pedofilią, powinniśmy,,, powinno się potraktować przestępców – toksycznych okaleczających swoje dzieci rodziców , te naprawdę ostatnie ,, które porywają swoje dzieci od drugiego z rodziców wykorzystując totalny gnój często ukazujących swoje prawdziwe dno psychiczne . Oprawców którzy najpierw skutecznie manipulują swoje otoczenie robiąc z siebie wielką ofiarę przemocy, i wszystko po to by porwać i bezkarnie już okaleczać dalej bezbronne dziecko. Bezbronne bo jedyną ochroną dziecka był tata który nagle znika z życia porwanego dziecka. Później takie rzekomo ” chronione przez toksycznego rodzica /przestępcę najgorszej kategorii ” uprowadzone z domu by [ jak to określa w większości takich sytuacji podszywający się pod ofiarę przemocy domowej faktyczny oprawca dzieci ] zapewnić mu ochronę i bezpieczne dzieciństwo,,,, Nagle zostaje pobite, jego życie zmieniane jest w koszmar , jest bite szykanowane krzywdzone…
 
I tu zaczyna się problem/ nasza wspaniała policja ..a już w szczególności prokuratura i sąd przegrywają z zaawansowanym cynizmem takich krzywdzących dzieci toksycznych wampirów/rodziców.
Coraz częściej policja prokuratura i w 100% sąd stają się bezwolnymi marionetkami umiejętnie i wyraźnie sterowanymi przez takich przestępców.
Nasz system prawny i sami urzędnicy są wyraźnie nieprzygotowani do takiej sytuacji / narastającej patologi społecznej…lub co gorsza są zwyczajnie nieudolni w swojej pracy.
W takich sprawach nieudolność funkcjonariuszy , urzędników prokuratury i sądów przekłada się bezpośrednio i jest wyraźnie widoczna w dopuszczalnych , a co gorsza coraz częściej w naszym kraju wspieranym przestępczym mataczeniu, pomawianiem i składaniem fałszywych zeznań przez takie osoby.
W tym wszystkim ___ Nasza ”wspaniała prokuratura i sąd” coraz częściej jawnie wspierają oprawców naszych dzieci, co jest nie tylko niezrozumiałym idiotyzmem , jak i działaniem które można określić jako zorganizowane działania przestępcze tych urzędników.
Zorganizowane działania przestępcze ponieważ z chwila gdy takie małoletnie dziecko porwane z domu i odizolowane [tzw; chronione przez ofiarę ”spreparowanej przy współudziale z przestępcą w urzędniczej todze” rzekomej przemocy] zostaje skrzywdzone pobite okaleczane i zaczyna to wszystko wypływać , gromadzone są bezsporne dowody na taką przestępczą ohydną patologię …. następuje wyraźne zorganizowane działanie przestępcze takich umoczonych Polskich urzędników .
Dowody się gubią, tak jak i protokoły przesłuchań, sprawy są celowo uwalane , lub ich prowadzenie jest szczytem ironii i ukazaniem prawdziwej patologi wymiaru naszego systemu prawnego .. na jakikolwiek ruch takich sędziów by prowadzić sprawę przeciwko oprawcy dziecka /oprawcy którego w swojej nieudolności lub świadomym zorganizowanym przestępczym działaniu wskazali jako ofiarę przemocy domowej , właściwie nie ma co liczyć.. Dodatkowo skala przestępczej manipulacji do której dochodzi na terenie takiego sądu w prowadzonych sprawach / bo pokrzywdzony rodzic porwanego i okaleczanego dziecka nie pozwala się zastraszyć i podejmuje walkę o swoje porwane dziecko oraz o własne splugawione prawa / ____ jest niewiarygodna. Można miesiącami czekać od wniesienia pozwu/ spraw prywatnoskargowych po latach czasem często bardzo spekulacyjnie prowadzonych spraw dochodzeniowych prokuratury.. tzn..tak prowadzonych od niechcenia bo najlepiej by kazali się zwyczajnie o…. byleby tylko nie brudzić sobie rączek. Czasem to okres i już wniesione sprawy w których prokuratura zakończyła swoje dochodzenia wykazując przestępstwa które doprowadzają przedstawienia zarzutów przez pokrzywdzonego w sądzie …a sąd dla którego niewygodna jest sytuacja w której nagle rzekomy sprawca przemocy domowej dokumentuje niepodważalne już niczym dowody na to , iż został nie tylko wrobiony przez przestępców w nigdy nie mający miejsca z jego strony bandytyzm przemocy domowej , to jeszcze wyraźnie wskazuje i rzetelnie dokumentuje brudną przestępczą patologię przemocy i stosowanego wieloletniego przestępczego fałszu ukrywającego stosowaną okrutną bo wobec naprawdę malutkich jeszcze dwu/trzyletnich już dzieci , patologię przemocy.
/ … tak jak w naszym kraju powstało wiele grup i organizacji które walczą, wyszukują i doprowadzają do zatrzymania pedofilów , tak Polsce powinny powstać organizacje i ugrupowania które zajmą się wyłapywaniem i wykluczaniem społecznym tych krzywdzących nasze dzieci przestępców/terrorystów porywających, alienujących i okaleczających nasze bezbronne dzieci .
Reklamy

Kim jest tata walczący o swoje dziecko w Polsce


Zaczyna do mnie docierać brutalna prawda która dowodzi, iż największą plugawą patologią w naszym kraju jest niewłaściwie działający często skorumpowany lub wyraźnie stronniczy system sądownictwa. Zarówno sąd jak i sędziowie, ci którzy z jawną bezczelną do granic możliwości plugawością depczą życie niewinnego człowieka, opierając się w swoich tezach , postanowieniach czy wyrokach – nie na faktach i udokumentowanej bezspornie winie człowieka. Lecz na dosłownej patologicznej psychozie, sterowanym układami orzecznictwie opartym na dopuszczanym świadomie i wspieranym przestępstwie zainteresowanej strony w czym coraz częściej stronniczo uczestniczą osobiście prokuratorzy i sędziowie rozpoznający sprawę tuszując faktyczny bandytyzm i osłaniając bandytów i przestępców krzywdzących bezbronne dzieci [art. 233,234 i 238 kodeksu karnego w zw, bezpośrednim z art. 231,235 i 239 kodeksu karnego]
Przestępców których psychoza zakłamania jest dzisiaj przyjętą miarą prawa, którą wspierają tacy urzędnicy [prokuratury czy sądu.
Tutaj jednak należy się zastanowić , czy nadal zachowując naszą własną godność, szacunek możemy wciąż nazwać instytucją prawa urząd który stosuje takie praktyki ? – Moim zdaniem raczej, NIE.
Z chwilą gdy patologia przestępczego zakłamania, taka najgorsza forma brudnego gnoju uderza w malutkie kilkuletnie bezbronne i niewinne dziecko , uczestniczący w takich działaniach sąd, sędzia czy prokurator lub inni urzędnicy nigdy już nie zmyją takiego brudu z własnych rąk.
Takie osoby, urzędnicy zniżają się bowiem do tego samego poziomu jakie reprezentuje sobą dno społeczne które krzywdzi i katuje fizycznie oraz emocjonalnie bezbronne dziecko.
Ostatnie pisma, ich treść min; z Prezesem takiego urzędu zmieniły mój osobisty pogląd już na wszystko.
Dziś naprawdę trudno nazwać z czystym sumieniem mając oparcie w osobistych doświadczeniach , te instytucje powołane dla ochrony i przestrzegania prawa, urzędem które zapewnia czy chociażby tylko chroni by nasz system prawny można określić jako rzetelny i uczciwie chroniący nasze i naszych dzieci jakiekolwiek prawo.
Dzisiaj należy z przykrością przyznać zupełnie otwarcie, iż coraz częściej mamy do czynienia z urzędem i urzędnikami którzy z pełną świadomością dopuszczają syf przestępczej manipulacji, syf który depcze życie niewinnych ludzi  w oparciu o jawnie stosowane krzywoprzysięstwo, fałsz zeznań i jawną manipulację fałszowanie materiału dowodowego.
Taki urząd w którym sędzia dopuszcza zupełnie jawnie takie przestępcze działania by uzasadnić sobie możliwość stronniczego zdeptania życia niewygodnej dla siebie strony, przestaje być urzędem prawa a nabywa cechy instytucji lub zorganizowanej grupy przestępczej.
To nie korupcja w jej faktycznym zdefiniowanym wymiarze lecz również można takie działania określić mianem korupcji – korupcji stronniczej w wymiarze wspierania wybranej strony która posiada odpowiednie plecy brudne układy, znajomości itd.
Każda z takich form przestępczego działania sądu czy prokuratury przekłada się bezpośrednio na upadek prawidłowego funkcjonowania naszego systemu prawa, a tym samym na splugawienie wartości gwarantowanej nam wszystkim w Konstytucji RP.
Jawnie spluwa się na naszą osobistą godność, szacunek i honor każdego z Nas.
Dzisiaj Polski Sąd nie oznacza już i nie zapewnia nam faktycznej uczciwości czy rzetelności prawa.
Obecnie zalewa nas coraz częściej najgorszy możliwy spekulacyjny gnój, a zwykłe  zakłamanie, manipulacja, fałsz krzywoprzysięstwa a nawet zwykły bandytyzm wobec malutkiego bezbronnego dziecka jest stosowanym i wspieranym przez umoczonych sędziów itd, brudnym działaniem którym urzędnik usprawiedliwia i zapewnia bezkarność przemocy i patologi faktycznego sprawcy krzywdzącego coraz częściej porywane dziecko.
Mój własny malutki syn został porwany z domu 8 sierpnia 2014 r,  dziecko straciło dom  i dziś już mogę napisać w pełni swojego tatę, rodzinę – dziadków. Zdeptano całe jego dzieciństwo. Mój własny syn został brutalnie okaleczony w tym plugawym podłym stronniczym spreparowanym przestępczym gnoju, który nazywamy prawem. Ja straciłem wszystko, co kocham , w co wierzyłem. Wszystko co pozwalało mi jeszcze jakoś żyć..znajdować jakikolwiek jeszcze pretekst, sens życia..walki nawet o własne zdrowie. Tym wszystkim był dla mnie mój syn, dziecko które w wyrafinowanej plugawej przestępczej ohydnej psychozie uprowadzono z mojego domu gdy byłem w pracy.
Dzisiaj po kilku latach tego bandytyzmu mam już świadomość i dowody że [ być może mimowolnie , ale jednak ] wsparcia tej patologi udzielała w swoich działaniach policja, prokuratura, sąd i inne instytucje całkowicie lekceważąc oraz ironizując dowody na stosowany fałsz zeznań, na jawne mataczenie i fałszowanie materiałów dowodowych, ignorując przestępstwa doprowadzające do zatarcia faktu popełnionych przestępstw na moją szkodę i znęcania się nad moim porwanym mi synem.
Zarówno policja, prokuratura jak i sąd  za wszelką cenę od lat stara się doprowadzić do zatarcia zwykłego bandytyzmu pobicia małoletniego trzyletniego dziecka
>>>
Luty 2015 r Zabrze/ dziecka które w takim stanie dowieziono do prywatnego przedszkola MIRIADA – gdzie dyrekcja i pracownicy zataili fakt przemocy fizycznej i pobicia dziecka przed policją i prokuraturą !. Dla dyrekcji oraz pracowników przedszkola wystarczyło oszczercze pomówienie matki dziecka która w takim stanie je przywiozła do przedszkola , w którym poinformowała że sprawcą obrażeń jest tata dziecka . Tata malutkiego dziecka od którego sama je porwała ponad 7 miesięcy wcześniej — taki gnój przestępczego zakłamania i bandytyzmu wobec dziecka  dopuszczany jest jednak przez Rybnicką i zabrzańską policję, prokuraturę, sąd itd Nikogo nie interesuje ”niewygodny temat” w którym wskazana przez nich rzekoma ofiara [sugestywnie spreparowanej przez prokuratora i sędzię w Rybniku] nie mającej miejsca ze strony niewinnego ojca wmawianej mu przemocy domowej, doprowadza do pobicia porwanego przez siebie dziecka. Nikogo nie interesuje fakt napaści tej kobiety na własne dziecko, brutalnej agresji matki wobec własnego trzyletniego dziecka i bandytyzmu narażenia jego życia w pełni zarejestrowanego w formie nagrania wideo !! . Nie interesuje również usiłowanie zamordowania ojca dziecka na jego własnych przerażonych oczkach dociśniętego przez matkę do kierownicy, dosłownie jak zwierze które nic nie czuje. Ale tak właśnie matka potraktowała swoje własne dziecko i ojca który chronił a później nagrywał sytuację błagając bezskutecznie wielokrotnie przez blisko godzinę o interwencję policji z Rybnika. To właśnie jest dobro małoletniego dziecka o którym tak wylewnie krzyczy wręcz Rzecznik Praw dziecka oraz Minister Sprawiedliwości w naszym kraju, bandytyzm na który nie tylko nie reaguje policja, prokuratura i sąd ale nawet które go jawnie wspierają tuszują i zapewniają by sprawczyni była bezkarna.
Cały syf tej plugawej patologi trwającej od chwili nasłania na mnie policji w plugawym fałszywym zawiadomieniu o niepopełnionym i nie mającym miejsca przestępstwie [16 marca 2015 r] gnoju w którym zostałem bezpodstawnie skazany w oparciu o syf jaki wytworzył prokurator i sędzia ..służył tylko jednemu !
By umożliwić matce dziecka ucieczkę od problemu zagrażającej jej współodpowiedzialności [jako żony/małżonki] komorniczej wynikającej z strat po okradzeniu prowadzonej przeze mnie wcześniej firmy w Rybniku, dziś na 2018 r to straty ponad 160 tyś ponad tyś złotych. Straty które są skutkiem udokumentowanego złodziejstwa, jednak bezkarnego w naszym wspaniałym kraju bandytyzmu gospodarczego. Gdzie zwykłe złodziejskie ścierwo właściciel innej firmy w Polsce może bezkarnie okraść inną firmę, kradnąc zamówiony towar.
Nasze wspaniałe Polskie prawo dla takiego ścierwa ma jedną karę, kilka kartek papieru, tzn: wyroki którymi jednak sprawca się może co najwyżej podetrzeć.
W Polsce okradziony traci wszystko, w kilka minut nie tyko kilkadziesiąt tysięcy ale rodzinę, własne malutkie dziecko które jest porywane by uciec od komorniczej pułapki, oraz godność którą się plugawi człowiekowi by uzasadnić porwanie dziecka.
Jako ojcu pozostało mi tylko jedno do dopowiedzenia. 
Polski sąd i całe to skretyniałe ”prawo” powinien humanitarnie odbierać Mi życie jako okradzionemu, bym już nie czuł potwornego sadystycznego bólu jakim jest wyniszczanie i izolacja porwanego mi synka. Sadyzmu w którym zamiast jakiejkolwiek pomocy jako ojciec rodziny, tata malutkiego dziecka mogę oczekiwać jedynie na dosłowne brutalne skopanie całego mojego i synka życia.
W naszym kraju to bandyta, złodziej i porywacze dziecka mają zapewniane wsparcie prawa i totalny szyderczy ubaw ze swobodą plugawiąc życie ojca dziecka.
Dzisiaj wiem już iż w życiu można stracić w takiej długiej walce wszystko, cały majątek, zdrowie, przyszłość i wszystkie marzenia.
Mimo wszystko nie pozwalam by zrobiono ze mnie zwykłe zachlane czy naćpane ścierwo, z biedy i kryzysu można się podnieść. 
Jednak cierpienie , koszmar jaki zapewnia mi, bandytyzm który wspiera prokuratura i sąd uderzający we mnie i w moje bezbronne malutkie dziecko, jedyną naprawdę istotną wartość dla normalnego prawdziwego ojca, to coś z czym nie dam rady już dłużej walczyć.
Majątek , dom, straty to można odbudować.
Zdeptanego splugawionego życia, ojca i porwanego mu, okaleczanego odebraniem mu taty i domu dziecka nie naprawi już żadne prawo. Prawo które je okalecza w chorym plugawym zakłamaniu.
Mógłbym jeszcze żebrać o pomoc, o wsparcie ale nie mam już sił by dłużej znosić ból rozłąki i bandytyzmu na jaki sąd skazał moje małe dziecko, mojego synka Mateusza.
Kradzież dokonana przez zwykłe złodziejskie ścierwo, skreśliła wszystko w moim życiu. Dla mnie moim życiem jego sensem i siłą był mój synuś. Bez niego nie mam już nic, nie ma nawet sensu żebrać więc o cokolwiek.
W Polsce wygrywają zawsze jedynie doszczętnie zakłamane ścierwa, wygrywa bandytyzm, po których pozostają straty oraz ból z którego nie ma szans by kiedykolwiek się podnieść.
Dla mnie to właściwie koniec, moim życiem był syn.
Może kiedyś mój syn przeczyta to wszystko, zrozumie mój ból jako ojca.
On sam zrozumie kiedyś jak bardzo go okaleczono i jak bardzo splugawili mu życie wszyscy ci którzy uczestniczyli w jego uprowadzeniu , odebraniu mu domu taty i dziadków. Tych którzy stosując sadystyczną przemoc zdeptali jego dzieciństwo, normalność uczuć i odbierając mu miłość, tą  za którą jego tata zapłacił wszystkim co miał w swoim życiu.
/ Mateuszku, kiedyś zrozumiesz syneczku jak bardzo Cie Kochałem
tata

Rybnik 2014 r/ ..czyli jak system prawa plugawi życie ojca


Mamy grudzień 2017 r, okres przedświąteczny – dla mnie jako ojca malutkiego dziecka to od czterech lat !!!! najgorszy możliwy koszmar !!! , to cztery kolejne już lata wypełnione bólem niesprawiedliwych plugawych szykan, pomówień opartych na jawne stosowanym maniakalnym psychopatycznym fałszu stosowanym przez dręczącą dziecko kobietę/matkę ! — te cztery już kolejne lata to doszczętnie zrujnowane zdrowie, życie opinia jako ojca i człowieka splugawione urzędniczym przestępczym poplecznictwem dla bandytyzmu kobiety wymierzonego w dziecko i jego tatę/ ojca. Nie mam już sił by znosić dłużej ten ból , by dusić to wszystko w sobie i udawać przed otoczeniem że jakoś sobie daję radę , Nie daję sobie rady bo w Polsce , moim własnym kraju urząd który został powołany do ochrony prawa sam je plugawi depcząc życie nie tylko moje własne ale mojego malutkiego dziecka, syna Mateusza który faktycznie został skazany na plugawy bandytyzm !!!

Postanowiłem pokazać jak wygląda Najbardziej  Ohydna Forma Plugawienia i Deptania Życia Ojca i Jego Malutkiego Dziecka przez Polski Wymiar Prawa [!?!]

” Tak wyniszcza się w Polsce ojca,  by zapewnia bezkarność bandytyzmu plugawej przemocy kobiety wobec małoletniego dziecka , by zapewnić uniknięcie ewentualność współodpowiedzialności małżeńskiej kobiety w sytuacji w której okradziona zostaje firma prowadzona przez jej męża, a ojca dziecka a sprawca kradzieży pomimo wyroków jest bezkarny… więc kradzież i straty oznaczają komornika dla ojca dziecka –> sytuację z której kobieta”’ za wszelką cenę postanawia się uwolnić !!!

foto (3)

Ten wpis to forma przestrogi dla tych wszystkich rodziców, w szczególności ojców małoletnich / naprawdę malutkich swoich własnych dzieci !!!! mieszkających na Śląsku !! [Rybnik] — nie będę się rozpisywał dziś by pokazać plugawość zastosowanego spreparowanego fałszywego gnoju wobec mnie … nie mam już sił by pisać przez łzy , by krzyczeć z bólu !!, więc pokażę jak wygląda urzędnicze celowe plugawienie niewinnego człowieka , ojca malutkiego dziecka stosowane przez wymiar prawa w Rybniku. Tutaj dowody pozwalające dosłownie zdeptać życie ojca by zatwierdzić bandytyzm uprowadzenia jego dziecka !!!- niespełna trzyletniego synka Mateusza [8 sierpnia 2014 r]  preparuje się jawnie na sali sądu !!!. Poniższe dokumenty to nic innego niż ból ojca któremu bezzasadnie splugawiono życie i porwano syna —- tak wygląda Rzetelne Pełne Uczciwości i Wiarygodne Polskie Prawo !!! — jeden wielki gnój fałszu, mataczenia, –plugawy patologiczny syf , w którym zapewniana jest całkowita bezkarność stosowanej przez kobietę /matkę wobec dziecka przemocy, bandytyzmu, i ohydnej formy wręcz maniakalnych fałszywych trwających do chwili obecnej !! pomówień , oskarżeń … patologicznego bezkarnego syfu —-tj, art…207,217,212,233,234,238,267,157§2 kk itd !!! które tutejszy wymiar prawa !!! zaciera, tuszuje wspierając przestępczą patologię i bandytyzm kobiety.

Jestem ojcem — co nie oznacza !!!! że jestem bydłem dla prokuratora czy sędziego , bydłem które można obrzucać każdym urojonym sobie plugawym gnojem !!!

Moje życie i prawa, opinię , na nie możecie splunąć i je zdeptać !!! 😦 , ale nigdy nie splugawicie mojej ojcowskiej godności i uczuć do własnego syna !!!

 

Dziękuję za splugawienie dzieciństwa mojego syna Mateuszka , za bandytyzm porwania, patologię sadystycznej plugawej przemocy na którą go skazaliście !!!

Ten kraj i system prawa to dno wspierające bandytów !!!

tata dziecka /S. Suska / jestem bandytą , dosłownym bydłem … bo okradziono mi firmę a straty ponad 150 tyś zł z których się nie podniosę robią ze mnie bandytę – bo patologia i dno kobiety określa wyraźnie uczucia”’ problemy finansowe męża są wystarczającym powodem by splugawić jego i jego dziecko byleby tylko ich uniknąć…

Tak właśnie preparuje się ”bandytyzm ojca” – jest to jedna z najbardziej ohydnych w swojej wymowie prawdziwa ”twarz” Polskiego wymiaru prawa !!! – prawa które z pełną świadomością depcze i plugawi życie niewinnego ojca a tym samym jego malutkiego małoletniego skazanego na bandytyzm brudnej wieloletniej już plugawej patologi przemocy w wyniku zaplanowanego przy wsparciu polskich urzędników prawa !! uprowadzenia i izolacji dziecka !!!

Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do ”uczciwości i rzetelności polskiej prokuratury i sądu…. ” to powodzenia 😦

Dziękuję za cztery lata świąt bez radości , bez spokoju i bez syna który jest całym moim życiem, właściwie jego sensem 😦 z którego plugawie mnie okradziono.

Sebastian Suska / Rybnik… 2014/2017….. patologia trwa 😦

…a , specjalne podziękowania dla zwykłego patologicznego złodzieja/przestępcy z Mielca właściciela firmy Daw-Mix … okradającego inne firmy i ludzi  w tym kraju !!! złodziejskiego …….. które zrujnowało i odebrało mi wszystko co kochałem 😦 / Baw się dobrze 😦  złodzieju w kolejne święta z swoją rodzinką , dziećmi… chociaż innym splugawiłeś wszystko !! Na swoich brudnych złodziejskich łapskach masz nie tylko kradzież mojego towaru ale i porwanie , ból i cierpienie mojego dziecka, syna który został pozbawiony taty przez twoje złodziejstwo  !!!

POLSKA kraj gdzie bandytyzm stał się prawem


Czas na refleksję, przyznanie przed sobą że bandytyzm wobec dziecka i mnie jako ojca wygrał. Że syf jaki sobą reprezentuje prokuratura i sąd tu gdzie mieszkam,  skreślił życie mojego synka i wszystko w moim życiu, właściwie dalszy sens mojego życia, wiary w cokolwiek
Okazało się że skorumpowane śmieci czyli działalność niektórych ”prokuratorów i sędziów dobitnie dowiodła iż dzisiaj dobrem dziecka jest brutalna sadystyczna i emocjonalna patologia i bandytyzm” — to właśnie polski system prawa.  Syf w którym dosłownie gnoi się, upadla wrabianego w fikcyjny preparowany przez zwykłe skorumpowane bydło, kryminał – niewinnego ojca zezwalając w tym na sadyzm przemocy i doprowadzając do porwania jego małego niespełna trzyletniego synka. 
pustka
Jako ojca uprowadzonego i okaleczanego emocjonalnie, szykanowanego i dręczonego malutkiego chłopca , mojego syna Mateusza , wobec olbrzymiej ilości udokumentowanego fałszu zeznań, celowych fałszywych pomówień krzywoprzysięstwa , manipulacji dowodowej w tym tej dotyczącej stanu zdrowia mojego synka który mając trzy latka został pobity co jego matka i jej poplecznicy stosowaną przestępczą manipulacją usiłowała zatuszować , matki która zaatakowała własne dziecko , matki która w swojej przestępczej działalności wielokrotnie naraziła moje dziecko na utratę zdrowia, życia na potworną traumę emocjonalną gdy na jego oczach usiłowała mnie zabić !!! by uciec sprzed przyjazdu policji w dniu 17 maja 2015 r w Rybniku.
*** zastanawia mnie ile znaczy bezsensowne do dzisiejszego dnia Polskie prawo, ile znaczy funkcja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Zbigniewa Ziobro i Prezydenta RP Andrzeja Dudy , ile znaczy splugawione prawo i działania obecnie już Prokuratury Krajowej wobec ujawnionych udokumentowanych w 100% zarzutów fałszu zeznań, celowego wprowadzania w błąd organów ścigania i celowych przestępczych fałszywych pomówień które są codziennością dla matki okaleczającej mojego uprowadzonego do Zabrza [to ostatnie znane mi miejsce !!!] i całkowicie w chwili obecnej odizolowanego synka od marca 2016 r !!! Przestępstw udokumentowanych wg art 233,234,238 kk , przemocy fizycznej zarejestrowanej nagranej ale bezkarnej bo mamy splugawiony system prawny !!! art 217. 157§2 kk, przestępstw 212,267 kk itd. Cały ten zakres przestępczego bandytyzmu określa dzisiaj tzw Dobro Małoletniego Dziecka !!! i idealną mamusię zdaniem zakłamanego sądu i całej reszty , w tym przestępczo manipulującego faktami dotyczącymi procedury Niebieskiej Karty dyrektora Zabrzańskiego MOPR który jawnie w formie pisemnej wprowadził w błąd Sąd Okręgowy w Gliwicach , na co sędzia rozpoznający sprawę i cała reszta urzędników tzw systemu sprawiedliwości przymykała uwagę opierając się na przestępczym gnoju by zdeptać ojca dziecka , wymazać mnie z życia i pamięci mojego syna !!!.
Jako tata dziecka zrobiłem wszystko !!!! co zgodne z prawem, a nawet więcej , niestety bandytyzm i przestępcza plugawa patologia matki dziecka jest całkowicie bezkarna. To już trzy lata bandytyzmu tej osoby wobec mnie , mojego syna i rodziny. Już niedługo mój synek ma kolejne urodziny [14 październik…] , odizolowany i katowany psychicznie w tym bandyckim gnoju, okradziony z normalności , z dzieciństwa z uczuć i więzi własnego taty !!!.
Ja jako ojciec przestałem już wierzyć w jakiekolwiek prawo w tym kraju. Wiem już że w Polsce nie ma systemu prawa , od dłuższego czasu wszelkie wartości i wiarygodność prawa zmieniono w totalny przestępczy burdel w którym wyniszcza się niewinnych ludzi a osłania bandytów katujących bezbronne dzieci które są dzisiaj już niczym dosłowne bydło izolowane Bydło którym własna matka próbuje handlować by było adoptowane by zmieniono nazwisko dziecka z jego ojca na jej rodowe. By można wywieźć i uprowadzić dziecko tak by nie pozostał ślad by ojciec nie miał możliwości już nigdy przytulenia własnego dziecka.
Tak wygląda zalegalizowany plugawy handel malutkim trzyletnim dzieckiem uprowadzonym z własnego domu pod okiem i wsparciem sądu i prokuratury którzy wspierali ironizowaniem lekceważeniem i tuszowaniem bandytyzmu tej osoby porwanie dziecka !!
Od dłuższego czasu przymierzałem się do pokazania tego gnoju jakim nazywamy system prawa, gnoju w którym w naszym kraju wspiera się bandytyzm wobec małoletniego okaleczanego dziecka. Wielokrotnie się wstrzymywałem , jak dosłowny idiota starając się mimo wszystko wierzyć że ta osoba zostanie skazana a ja odzyskam uprowadzone dziecko własnego syna, mając nadzieję że jeżeli wyraźnie wykażę i udokumentuję splugawienie mojego nazwiska , splugawienie mojego i syna życia w działaniach urzędników którzy opierali swoje decyzje na jawnie stosowanym przestępczym fałszu matki dziecka to prawo wróci na swój właściwy tor !!!, że ta osoba zostanie skazana.
Niestety mamy burdel nie prawo , burdel w którym pozostał już tylko sam przestępczy gnój. Gnój w którym moje życie pozbawiono jakiegokolwiek sensu, gnój w którym zdeptano i splugawiono moje nazwisko i moje okaleczane brutalnie dziecko.
Udostępnię więc akta tego gnoju, skany pism , wyroki również spreparowane przez przestępców wobec mnie jako ojca wraz z wskazaniem przestępczego gnoju, jakim jest urzędnicze wspieranie manipulacji dowodowej i fałszu pomówień wspieranego przez sędzię sądu która miała jasno i w 100% wykazany cały ten przestępczy fałsz a mimo to zdeptała życie niewinnego człowieka /ojca, jednocześnie skazując tym samym moje dziecko na plugawy sadyzm. Mam już dosyć bezkarności dlatego wskażę sygnatury i sprawy oraz ich treść. Może prawo umarło w instytucji prawa jaką jest Sąd i Prokuratura 😦 , które dzisiaj depczą życie niewinnego ojca i jego syna.
Jest jeszcze jednak coś takiego jak prawo społeczne, opinia postronnych ludzi którzy mają prawo poznać sytuację i prawdę o tym skorumpowanym gnoju w którym nikt z nas już nie może w jakiejkolwiek formie ufać iż jego prawa, jego małoletnich dzieci nie zostaną splugawione tam gdzie powinno być uczciwe i wiarygodne prawo, system który miał nas chronić, a dzisiaj nas zwyczajnie upadla i plugawi.
Zdaję sobie sprawę również z faktu , iż niewiele to zmieni, niewiele pomoże w walce o moje własne malutkie dziecko, o porwanego mi syna. Nie stać mnie na tą walkę bo parę lat temu inne ścierwo okradło moją firmę, a wyrokami sądu mogę się jedynie podetrzeć taka jest prawda. Problemy finansowe kradzież której skutki to dzisiaj wyniszczający moje życie komornik odbierają mi możliwość walki o moje własne dziecko !!
Pokażę więc jak wygląda taka walka, ten plugawy syf , syf w którym wynajęty prawnik może pisać jawne bezkarne oszczerstwa, stosować jawny przestępczy fałsz na zlecenie swojej klientki matki dziecka, pokażę jak tuszowane jest pobicie dziecka , jak blokowane są przesłuchania świadków którzy potwierdzają obrażenia dziecka i stosowany przestępczy fałsz matki, pokażę jak tuszowany jest w tym bezgranicznym plugawym gnoju jawny bandytyzm kobiety .
To wszystko co mi pozostało jeszcze jako ojcu w walce o odzyskanie syna i walce o sens mojego życia które nie będzie miało najmniejszego znaczenia bez odzyskania mojego dziecka.
To spory wpis ale mam nadzieję że to wszystko co z czasem zostanie opublikowane poruszone i opisane na poniższej stronie zainteresuje kiedyś stosowne media i system prawa , zainteresuje ludzi bym mógł odzyskać uprowadzone dziecko i dobre imię ojca które zostało bezpodstawnie splugawione przez sąd. To co spotkało mnie może spotkać każdego z Was, wasze bezbronne dziecko. Gnój obłęd przestępczej manipulacji prawem który udostępnię pokazuje tylko jedno , nikt z nas nie jest już bezpieczny. Każdemu z nas można zdeptać całe jego życie, i nie musimy być winni czemukolwiek, dowody sfabrykuje, stworzy sama instytucja ”prawa”
Sebastian Suska /tata uprowadzonego i wyniszczanego przestępczym bandytyzmem i bezpodstawną izolacją wspieraną przez sąd który opiera się na przestępczej jawnej patologi fałszu zeznań, krzywoprzysięstwa i plugawego fałszu pomówień. Systemu ”prawa” który okalecza bezbronne porwane dziecko wspierając ten bandytyzm brudnej plugawej patologi.
/ wiem już że nie mam szans na jakąkolwiek dalszą walkę z tym zakłamanym ”prawem” , nie mam szans by walczyć o swoje porwane dziecko o sens dalszego życia. Mam nadzieję jednak że kiedyś mój syn przeczyta to wszystko, pozna prawdę o oprawcach którzy odebrali mu dzieciństwo dom tatę i potwornie okaleczyli . Mam nadzieję że kiedyś zrozumie kim byłem , i jak bardzo go kochał jego tata. Jeżeli znienawidzi tych którzy go dziś tak potwornie okaleczają , to będzie to wyłącznie ich własna wina , wina plugawej bezsensownej chorej patologi tej która odebrała mu jego dom ,rodzica,dzieciństwo,..zastępując to sadyzmem szykanowaniem i przemocą o której opowiadał błagając ojca o pomoc. Mam nadzieję że nigdy nie dotrze do mnie kolejna informacja że mój syn był jeszcze bardziej krzywdzony niż już wiem i jest to udokumentowane… bo czas dla systemu ”prawa” już nie będzie istniał wtedy 😦 trzy lata sadystycznej patologi krzywdzącej dziecko i bezkarność toksycznej matki to wystarczy. Moje życie bez syna jest bezwartościowe , więc gdy ujawni się skrzywdzenie go , odpłacę za krzywdę wobec syna jako ojciec , wtedy jakiekolwiek normy zasady społeczne czy inne będą bez znaczenia. Ścierwo które skrzywdziło moje dziecko , które wielokrotnie wskazywał błagając o pomoc dlatego go odizolowano całkowicie odpowie z chwilą gdy stracę wszelką wiarę w system prawa które powinno chronić moje dziecko i mnie w tym gnoju a okalecza nas tylko od kilku już lat.

Zapytanie o pomoc prawną/ pozew


Jestem ojcem uprowadzonego kilka lat temu [8-08-2014 r] z domu malutkiego dziecka /syna. Od 16 marca 2014 roku walczę w kilkunastu już w ciągłym biegu sprawach prokuratorskich sądowych , i dużo większej ilości dochodzeń policji. 

Proszę i szukam nieodpłatnej pomocy prawniczej w przygotowaniu i wniesieniu pozwu przeciwko Polsce – w temacie bezprawnego skazania, wielokrotności dopuszczonych [udokumentowanych i ujawnionych] fałszywych pomówień, stosowanego krzywoprzysięstwa , fałszu zeznań, udokumentowanych przestępczych manipulacji materiałem dowodowym / w tym również medycznym !!! / , udokumentowanym przestępczym preparowaniem zarzutów itd. A nade wszystko wobec tuszowanej przemocy wobec mojego uprowadzonego malutkiego syna który został pozbawiony ojca , i co wyraźnie udokumentowano ale nikt nie ingeruje /sprawy są sztucznie wygaszane”’ , gdzie urzędnicy ”prawa” ewidentnie manipulują wszelką treścią i zastosowaniem stosowanych przepisów. Gdzie zarówno sąd i prokuratura ma dosłownie gdzieś wyraźnie określone przepisami prawo, zapewniając przewlekłość postępowań, dochodzeń spraw sądowych a nawet ewidentnym lekceważeniem przepisów prawa zapewniając zupełnie jawnie bezkarność sprawczyni wielokrotnie udokumentowanych w 100 % przestępstw matki dziecka. 

Dlatego zdecydowałem się na wniesienie pozwu przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w którego przygotowaniu proszę o pomoc.

Sebastian Suska / tata dziecka – Rybnik

Gdy dopuszczany ”SYF” przestępczej manipulacji uderza w bezbronne malutkie dziecko okradane z ojca ! Rybnik 2014-2017


pustka

Tzw ”Sprawy Rodzinne” prowadzone przez urzędy państwowe powołane w szczególnym jednoznacznym celu >>> OCHRONY NASZYCH PRAW !!! — od wielu długich lat coraz częściej przez obywateli naszego kraju [POLSKA] są kojarzone z najgorszym możliwym dnem , jawnym plugawieniem życia niewinnych ludzi, korupcja , wyraźną stronniczością …  Czasem ten plugawy syf który wmawia się nam jako ”uczciwe, rzetelne prawo !!! — które dba i chroni nas wszystkich” to najgorszy koszmar w którym zupełnie jawnie i dosłownie doprowadza do brutalnego okaleczania bezbronnego małoletniego dziecka !!! Dziecka które jest sadystycznie krzywdzone wykorzystywane i okradane nie tylko z domu ojca ale i z całej rodziny dziadków otoczenia w którym było kochane i chronione. W zamian otrzymuje sadyzm szykanowanie i plugawą patologię w której dosłownie jest poddawane psychicznym torturom — zwierzęcej indoktrynacji w której sadyzmem przemocy i izolacji okalecza się malutkie dziecko zakłamaniem i biciem go !!! — wymusza się na bezbronnym torturowanym emocjonalnie bezbronnym malutkim dziecku,  by zapomniało o miłości uczuciach i więzi łączącej go kiedyś z jego własnym tatą !!! —– wszystko by sadystyczna sprawująca wymuszoną bandytyzmem uprowadzenia dziecka z domu osoba mogła kilka lat później zwyczajnie HANDLOWAĆ !!!!! dzieckiem wnosząc o jego adopcję i zmianę nazwiska dziecka na nazwisko dziadków !!!! —- To jest najgorszy plugawy proceder dopuszczany wspierany i tuszowany przez wyjątkowo rzetelny i uczciwy POLSKI Sąd / wymiar naszego tzw prawa””’.     / Prawa kraju które powinno zostać pozwane w wielotysięcznym pozwie zbiorowym !!! przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości wobec ewidentnego plugawienia Praw Człowieka, plugawienia Praw Dziecka, deptania Więzi Uczuciowych łączących dziecko i jego rodzica !!!! — A Nade Wszystko wobec wspierania i tuszowania plugawego bandytyzmu przemocy domowej stosowanej wobec małoletniego dziecka , przemocy którą tuszuje się bandytyzmem pomówień, krzywoprzysięstwa, fałszu zeznań oraz uprowadzeniem dziecka by sadyzm przemocy pozostawał w ukryciu !!!!

Poniższy materiał ukazuje sytuację w której Urząd Państwowy ”Sąd” który ma chronić bezbronne małe dziecko , z przerażającą jawnością nie chroni lecz SKAZUJE dziecko na patologię bandytyzmu przemocy okaleczania i plugawego wyniszczenia jego psychiki i uczuć, zdrowia.  Prawo i tzw sprawy rodzinne to w tym kraju jedna wielka patologia tuszowanej przemocy sadyzmu, patologia przestępczego fałszu. Fałszu i krzywoprzysięstwa na którą przyzwala ”Polski (uczciwy i rzetelny) Sąd” dopuszczając bezlitosne krzywdzenie malutkiego uprowadzonego z domu i od własnego ojca dziecka.

Postanowiłem iż tym razem zamiast rozpisywania się zwyczajnie wstawię pisma ukazujące taki proceder i ewidentną próbę przerzucania odpowiedzialności , jak też jawnej ignorancji zarówno samego prawa, jak i cierpienia na które ‚SKAZANO’ dziecko i jego ojca >>> RYBNIK 2014-2017 / podziękowanie za splugawienie życia malutkiego dziecka i wszystkiego co Kocham i stanowiło sens mojego życia jako ojca

To tzw uczciwe i rzetelne prawo rodzinne / prawa dziecka i człowieka [ojca- który w polskim prawie jest traktowany jak bydło !!!! ]

 

tak niestety wygląda nasze polskie prawo. Prawo w którym ”złamana i splugawiona moralność”  dopuszcza każdy możliwy gnój stosowanych fałszywych pomówień, krzywoprzysięstwa, fałszu zeznań itd –wszystko by zdeptać ojca, zdeptać dziecko i łączące ich uczucia oraz zapewnić bezkarność bandytyzmu przemocy na jaką skazane zostało uprowadzone z domu bezbronne dziecko !!! — każde słowo, wskazany zarzut, wskazane sprawy [sygnatury] i wydarzenia są rzeczywistym uczciwym wskazaniem prawdziwej sytuacji którą można w każdej chwili wyraźnie zweryfikować. To zadanie dla dziennikarzy / wydawnictw i mediów którzy są wyczuleni na sadyzm przemocy stosowany wobec małoletnich dzieci, na ewidentny proceder handlu ich życiem !!!!

tata dziecka/ ojciec którego Polskie rzetelne i uczciwe prawo okradło z jego własnego syna !!! prawo które pokazało że w polskim sądzie można spreparować i przepchnąć każdy możliwy syf,  jak też zatuszować wielokrotne udokumentowane przestępstwa bandytyzm patologię przemocy wyniszczającej i okaleczającej uprowadzone bezbronne dziecko !!!

Moje życie zdrowie , jakikolwiek sens życia plugawi przestępcze zakłamanie chronione i wspierane w działaniach tzw ”uczciwego prawa”. /Dziękuję za bandytyzm i cierpienie mojego dziecka i moje !!!

Sebastian Suska / Rybnik

Celowe wykorzystywanie niewiedzy prawnej pokrzywdzonego z zakresu art.212 kk w zw. z art. 233 kk / Sąd Rejonowy Rybnik


Przykład jawnej stronniczości , celowego wspierania i zapewniania bezkarności sprawcy przestępstw oraz jawnego świadomego pozbawiania praw pokrzywdzonego poprzez wprowadzenie w błąd wykorzystując jego nieznajomość prawa !!!

ile znaczy nasze prawo 1

Świadome działanie stricte na korzyść bandyty, przestępcy itd..w zależności od kategorii połączenia zastosowanych wspólnie artykułów prawa

Małe co nieco dla tych wszystkich którzy są wyniszczani w Sądach tracąc plugawie i przestępczo odbierane im prawo do uczciwego dochodzenia własnych praw !

Nieco z retoryki prawnej zastosowanej w Sądzie Rejonowym w Rybniku, oraz podtrzymywanej jako zasadną [?] przez Sąd Okręgowy Gliwice/ Wydz, Rybnik — na bazie zagadnienia popełnionego przestępstwa wypełniającego jednocześnie naruszenie prawa z zakresu art. 233 kk ,art. 234 kk , lub również art. 238 kk,  w bezpośrednim związku z art. 212 kk.
Zdanie —- Sądu Rejonowego w Rybniku :
Sąd zauważa, iż zachowanie zarzucane oskarżonej ”wyczerpuje !!!” poza znamionami wskazanymi w treści art. 212 kk , także znamiona czynów ściganych z oskarżenia publicznego. Zatem pokrzywdzony Sebastian Suska , nie będąc prokuratorem nie ma uprawnienia do inicjowania przed Sądem postępowania karnego o te czyny.

więc umarza opłaconą sprawę !!!

ok / !!! — a teraz nieco prawdy o zastosowaniu uczciwego prawa !!!

Sędzia prowadzący,  w tym przypadku jawnie nie tylko narusza wyraźne prawa pokrzywdzonego, ale również artykuł prawa wyraźnie określający z urzędu przymus prawny którego powinien się sam sędzia wg powyższego własnego uzasadnienia , trzymać i zastosować się do niego , tj:
art.304 § 2 kpk… zapis prawa który sędzia najwyraźniej ignoruje [pytanie dlaczego ?]

Ale idźmy dalej !!! do właściwego sedna sprawy !!!

W żaden sposób nie można się zgodzić z teoretyzowaniem prawa jakie stosuje Sąd Rejonowy , ponieważ :
Wskazywanie [ czytaj: wmawianie pokrzywdzonemu !!! ] , iż równorzędne popełnienie przez sprawcę poza wskazanym czynem z art. 212 kk , również czynu wypełniającego art. 234 kk, art. 238 kk, pozbawia go tym samym praw do dochodzenia własnych praw,  jest łagodnie określając zupełnym niezrozumieniem prawa przez sędziego !!! a wprost jawnym osłanianiem sprawcy przestępstwa !!
Wyjaśnienie !!!>>>>
Przedmiotem ochrony przestępstw stypizowanych w art.233 kk, art. 234 kk oraz art. 238 kodeksu karnego, jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości [ fakt !! ] , jednak dobrem chronionym przepisem art. 212 kk jest już godność osobista !!.

A więc wg art. 212 kk — tryb prywatnoskargowy !!!

 W zakresie tego przepisu jest to więc niezależna całkowicie część zewnętrzna obejmująca ochronę szacunku i dobrego imienia pokrzywdzonego przed skutkami ”celowych” pomówień .
Tak więc zdanie Sądu Rejonowego , iż pomiędzy zakresami znamion przestępstwa art. 212 kk i art.234 kk oraz ewentualnie również art. 238 kk występuje taka relacja, która wyklucza ochronę pokrzywdzonego gdy wypełniony jest również czyn z art .212 kk — jest całkowicie niewłaściwe !!!
Należy zrozumieć, iż wszczęcie działań przez oskarżyciela publicznego jest tu zależne min, szczególnie od faktu przekazania tej zdobytej wiedzy przez Sędziego, [wynikłej wprost z treści wniesionego pozwu w trybie prywatnoskargowym]  do odpowiedniego organu ścigania, co zaniechano !! zamykając wyraźnie tą drogę.

Ponadto …   W takiej sytuacji osoba pokrzywdzona przez sprawcę wypełniającego swoim zachowaniem również, czyn z art. 212 kk – Pozbawiona zostaje w celowym działaniu Sądu Rejonowego,  możliwości jakiejkolwiek ochrony przysługującego mu należnego dobra prawnego objętego zakresem wskazanego przepisu.
Jest to zatem sytuacja irracjonalna i niedopuszczalna – ponieważ organ państwowy powołany z urzędu do zapewnienia obywatelowi należnej mu ochrony prawnej samoistnie w celowym manipulowaniu nieznajomością prawa pokrzywdzonego — ewidentnie pozbawia go jej !!!.

ile znaczy nasze prawo 2

Jest to tożsame również z zapewnianiem bezkarności przestępcy.

Nadmienię jeszcze jeden istotny i powiązany z tematem fakt prawny, jakim jest kolejne równorzędnie ignorowane prawo zarówno przez prokuraturę jak i sąd , to zapis poniższego artykułu:

Artykuł 66 kodeksu wykroczeń:

  • § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.
  • § 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.

Jednak w przypadku celowych działań kobiety która zaplanowała sobie wyniszczenie ojca własnego dziecka , nasze fantastycznie ułomne i skorumpowane prawo dopuszcza bezkarność wszelkich form przestępczej plugawości – co oznacza ewidentnie iż Polscy sędziowie oraz prokuratorzy dopuszczą i wspomogą każdą formę przestępczego działania kobiety byleby tylko uzasadniły one jej urojenia, wobec których można swobodne już zdeptać życie ojca dziecka i samego dziecka. Późniejsze ”niekorzystne” dla prokuratorów lub sędziów ”wpadki” jakim jest ujawnienie i udokumentowanie krzywoprzysięstwa fałszu zeznań, przemocy, sadyzmu itd w działaniu kobiety powyżsi urzędnicy zignorują umywając ręce jak to to w naszej historii wielokrotnie już bywało !!!

Czym jest więc Polskie prawo ? sąd, prokuratura …skoro urzędnicy tych instytucji które miały chronić nasze prawa sami je bezczelnie i ewidentnie naginają stosownie do ich zaplanowanego meritum sprawy ??? / Moim zdaniem jako ojca malutkiego porwanego z domu dziecka które uzasadniano w Rybnickim sądzie oraz prokuraturze w oparciu o spreparowane jawnie zarzuty, manipulując z rozbrajającą jawnością treścią dowodów tak by stworzyć iluzję przemocy domowej której miałem być sprawcą , a następnie matacząc i dławiąc dowody, a nawet blokując przesłuchania świadków w chwili udokumentowania przemocy, sadyzmu , szykanowania malutkiego uprowadzonego dziecka — to coś co nazywamy uczciwym rzetelnym prawem to zwyczajna prawie literacka fikcja . Dzisiejsze prawo przypomina w swoim działaniu, bardziej instytucję nad którą przejęła już całkowicie kontrolę zorganizowana ściśle organizacja dla której zdeptanie wszelkich norm prawnych jest normą w codziennym działaniu !!!. Dzisiaj prawdziwi bandyci przestępcy złodzieje są chronieni na sali sądu , a zwyczajny obywatel, ojciec jest jak dosłowne bydło które można dowolnie obrzucać gnojem, wszelakim gówne… , w myśl zasady…każdy sprzeciw, wola walki , wykazanie błędów będzie określone jako — bezsensowne ”polemizowanie” z poprawną i rzetelną logiką prawną urzędnika. Tym sposobem zdeptano wszelkie moje i mojego malutkiego uprowadzonego z domu i brutalnie wyniszczonego emocjonalnie dzisiaj niespełna 6 letniego syna prawa które miała gwarantować Konstytucja RP oraz nasze prawo w całej jego rozciągłości.

moje prawa jako ojca i człowieka , oraz prawa mojego małoletniego syna skreślono , splugawiono bo nie mam jakichkolwiek szans na wynajęcie sobie kancelarii prawniczej która zatrzymałaby ten przestępczy bandytyzm, to efekt kradzieży i ponad 150 tyś strat wobec bezkarności złodzieja -które skreśliły moje i dziecka życie” — dzisiaj wszystko co robię , każdy kolejny krok zmierza do walki przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za zdeptane bezprawnie życie , za bezpodstawny wyrok karny , za uprowadzenie i zdeptanie więzi ojcowskiej z własnym dzieckiem i za bezkarność udokumentowanych przestępstw kobiety.

temida

Sebastian Suska __Rybnik [2014-2017]
[ojciec małoletniego dziecka na którym przestępcze olbrzymie mataczenie w biegu spraw wymusiło natychmiastową ścisłą naukę prawa 😦 ]